اخبارکارگاه ها و سمینارهای یابش – اردی بهشت ۹۴
با حجم بسیار زیاد منابع اطلاعاتی، نیاز امروز پژوهشگران “توانمندی جستجو” در این منابعست. و ما معتقدیم، کتابداران به عنوان
کارگاه هک و امنیت برای کتابخانه ها
کارگاه جانبی در ” همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها “ تاریخ برگزاری: سه شنبه هشتم اردی بهشت ماه ۱۳۹۴ زمان: ساعت
کارگاه گوگل I ویژه کتابداران تخصصی و دانشگاهی
۴ ساعت گوگل و نکات حرفه ای جستجو که احتمالاً تاکنون استفاده نکرده اید! تخصصی ویژه کتابداران‎ بسمه تعالی با