اینفوگرافیاینفوگرافی: ۵۰ویژگی که هر وب سایتی باید داشته باشد.
امروزه داشتن وب سایت در هر کسب و کاری به عنوان یک ضرورت می باشد. هر چند که ممکن است
اینفو گرافی: بایدها و نبایدهای خلاقیت و طوفان فکری
افکار خلاقانه را برای دقایق آخر جلسات طوفان مغزی نگه ندارید. از آن یک راه برای تماشای دنیای خودتان بسازید.
اینفوگرافی: تعدادی از نقش کتابخانه در قرن ۲۱
the many roles of the 21st century library   ترجمه اینفو را از اینجا دریافت کنید.
اینفوگرافی: چرا از کتابخانه منطقه خود حمایت کنیم؟
?why support your local library
اینفوگرافی: چرا شما به کتابدار نیاز دارید؟
?why you need a librarian
اینفوگرافی : ۲۱ راه برای باز کردن ذهن خلاق
۲۱ways to unlock creative genius ترجمه اینفوگرافی فوق را میتوانید در اینجا ببینید.
اینفوگرافی : شش راهنمایی برای سنجش و ارزیابی
Six tips for evaluation and assessment
اینفوگرافی: ۲۵ افزونه کاربردی کروم جهت افزایش بهره وری
۲۵ Chrome Extensions to Make You More Productive
اینفوگرافی: اولین نشانه هایی که موجب میشود یک کار را قبول نکنید.
first signs you should not accept that job اولین نشانه هایی که نباید یک کار را قبول کرد ترجمه اینفو
اینفوگرافی: موفقیت کسب و کار
is your environment keeping you from business success?