آبنبات های کتابخونه

آبنبات های کتابخونه خیلی لذیذ و خوشمزه اند! یک راهنمای رنگی رنگی از آنچه که یک کتابدار ۲٫۰ برای همه فعالیت های روزانه خود باید با آن آشنا شود.

بفرمایید میل کنید نوش جان

درباره ی کتابدار ۲٫۰ کتابدار ۲٫۰ یک تعریف دارد (Web2.0+Librarians=Librarians 2.0) و ما از آن به مفهوم کتابداران نسل جدید یاد می کنیم. امروزه به واسطه حضور و بروز فناوری های نو ساختار کتابخانه ها دچار تحول می شود و کتابداران نیازمند این هستند که در کمترین زمان ممکن آموزش های لازم برای چگونگی برخورد با این فناوری ها و مهارت های جدید را، فرا بگیرند.
ما به همراه جمع بسیار بزرگی از جوانان کتابدار ایرانی سعی در جان بخشیدن به این مفهوم در کتابخانه ها و بین کتابداران ایرانی هستیم. ما مجله منتشر میکنیم، کتاب ترجمه می کنیم، در گروه های مجازی اطلاعات و مهارت ها را به اشتراک میگذاریم و ….همچنین آموزش های حضوری ما در کتابخانه ها و برای کتابداران و پژوهشگران نیز جاریست و تاکنون بیش از ۲۰ کارگاه و سمینارهای مربوط به کتابدار ۲٫۰ برگزار شده است.
زیرمجموعه ها book Education social-networks
منابع
آموزشی
کتابدار ۲٫۰
۵-Creativity-in-Library ۰-WEB2.0 ۲-Digital-library ۱۱-Browsers
۸-Google-skills ۱۰-Social-Networks ۹-Hacking-and-Security ۱-Databases ۶-Branding-in-the-library
۳-Programming-Library ۱۶-Technology-of-the-future ۱۵-Content ۱۴-professional-softwares ۱۳-Public-software
۴-Scientometrics ۷-Green-Library ۱۲-Internet-skills ۱۷-Individual-development
شبکه های مجازی telegram-logo-icon-5گروه کتابداران۲٫۰ googleگروه گوگل کتابداران ۲٫۰ telegram-logo-icon-5کانال یابش کتابدار ۲٫۰