پروتــکل هــا

يابشـ آمادگی دارد کلیه ی نیازمندی های دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران و دانشجویان را در زمینه ی ارائه موردی پروتکل ها و یا مجموعه کامل پروتکل های لیست شده در جدول زیر، مرتفع سازد. هزینه ها برای درخواست موردی هر پروتکل وابسته به انتشارات مختلف از 3000  تا 10000 تومان اعلام می گردد. برای درخواست کل مجموعه هم مطمئناً هزینه ها در بازه ی قیمتی به مراتب مناسبتری ارائه می شوند.

توضیحات وب سایت عنوان
June 2006 – present cold

Cold Spring Harbor Protocols

Vol 1(2006) – present nprt Nature Protocols
2003 – present Current Protocols in Bioinformatics-Wiley
1998 – present Current Protocols in Cell Biology-Wiley
2003 – present Current Protocols in Cytometry-Wiley
1994- present Current Protocols in Human Genetics-Wiley
1991 – present Current Protocols in Immunology-Wiley
1987 – present Current Protocols in Molecular Biology-Wiley
1997 – present Current Protocols in Neuroscience-Wiley
1999 – present Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry-Wiley
1995 – present Current Protocols in Protein Sciences-Wiley
Includes the following book series: Methods in Biotechnology, Methods in Molecular Biology, Methods in Molecular Medicine, Methods in Pharmacology and Toxicology, and Neuromethods SPPrt

Springer Protocols

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code