پایگاه اطلاعاتی مرجنت آنلاین

معرفی پایگاه اطلاعاتی mergentonline

مرجنت انلاین یک پایگاه داده است که اطلاعات شرکت های تجاری در ایالات متحده و سایر شرکت های بین المللی را در دسترس کاربران قرار می دهد. این پایگاه اطلاعاتی داده هایی از قبیل تاریخچه شرکت، شرح تجارت، دارایی شرکت، شرکت ای تابعه، میزان سهام شرکت، مدیران ان و میزان بدهی و صورت های مالی قابل ارائه این شرکت ها را منتشر می نماید. کاربران این پایگاه اطلاعاتی می توانند با جستجوی نام شرکت و یا نماد آن اطلاعات مربوط به آن را یافته و دسترسی پیدا کنند. با مطالعه ویژگی های هر شرکت به اطلاعاتی از این قبیل دست خواهید یافت:

می توانید صورت های مالی ۱۵ سال اخیر آنها را مشاهده نمایید

ورودی و خروجی شرکت های تجاری را می توانید بررسی نمایید

گزارش های مالی شرکت ها را در قالبهای گوناگون مانند ورد و اکسل می توانید دریافت کنید

گزارش های اقتصادی را با انواع متغییرهای مالی می توانید بررسی نمایید

گزارش های تجاری و اقتصادی شرکت های گوناگون را می توانید با یکدیگر مقایسه نمایید

می توانید به بیش از ۱۱۵ هزار سند از گزارش هی مالی شرکت ها دسترسی پیدا نمایید

منبع

https://www.mergentonline.com/noticescm.php?pagetype=about