پایگاه اطلاعاتی سیناهل پلاس ویت فول تکست از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی سیناهل پلاس ویت فول تکست (CINAHL Plus with Full Text (ebscohost

یک منبع جامع و کامل در حوزه علوم پزشکی و پیراپزشکی که اقدام به انتشار مقالات تمام متن کرده و کاربران می توانند با خرید اشتراک به منابع علمی در حوزه پرستاری، پزشکی و ۱۷ رشته مرتبط دسترسی داشته باشند. منابع موجود در این پایگاه شامل مقالات علمی، متون کنفرانس ها، بخش هایی از کتب علمی و بسیاری از متون معتبر علمی هستند که در حوزه پیراپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products

 

وب سایت اصلی

(CINAHL Plus with Full Text (ebscohost

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید.