پایگاه اطلاعاتی رهابیلیتیشن اند اسپورت مدیسین از ابسکوهاست

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی هابیلیتیشن اند اسپورت مدیسین (Rehabilitation & Sports Medicine (ebscohost

پزشکی ورزشی یکی از شاخه های علم پزشکی است که مورد مراجعه بسیاری از پزشکان است. این پایگاه اطلاعاتی یک مرجع بینظیر برای مسائل پزشکی ورزشی بوده و آمادگی پاسخگویی کوتاه و بلند به هر پرسش در این زمینه را از سوی کاربران دارد. منابع موجود در این پایگاه شامل مجلات توانبخشی و پزشکی است که موضوعاتی از جمله ارتوپدی، فیزیولوژی، فیزیوتراپی، تغذیه و بسیاری از مسائل این حوزه را شامل می شود.

 

آشنایی بیشتر با پایگاه 

https://www.ebsco.com/products

وب سایت اصلی

(Rehabilitation & Sports Medicine (ebscohost

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید.