پایگاه اطلاعاتی اکسس کیس فایل کالکشن

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی اکسس کیس فایل کالکشن Case Files Collection

این پایگاه اطلاعاتی به منظور آموزش دانشجویان پزشکی در شرایط واقعی اقدام به انتشار پرونده های پزشکی بیماران می نماید. در این پایگاه کاربران و دانشجویان پزشکی در واقع با یک سری منابع اطلاعاتی درباره بیماری ها و نحوه درمان آنها به صورت شواهدمحور روبرو هستند. در این شرایط دانشجویان پزشکی می توانند با نحوه درمان بالینی بیماران در شرایط واقعی روبرو شده و آمادگی خود را برای قرار گرفتن در این شرایط حفظ نمایند. منابع اطلاعاتی موجود در این پایگاه به صورتمداوم بروزرسانی می شوند.

 

وب سایت اصلی

Case Files Collection

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید