پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای بوک از ابسکو

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای بوک APA PsycBooks

پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای بوک از لحاظ عمق و دامنه منابع موجود در حوزه روانشناسی یکی از قوی ترین پایگاه های اطلاعاتی موجود است. این پایگاه دارای جامع ترین کتاب های علمی و تخصصی در زمینه رواشناسی است که توسط انجمن علمی روانشناسی آمریکا منتشر می شوند و امکان دسترسی به معتبرترین نشریات علمی با کیفیت بالا را برای محققان، دانشجویان و اساتید روانشناسی فراهم می آورد. همچنین این پایگاه دارای کتاب های مرجع روانشناسی مانند کتابچه های راهنمای انجمن روانشناسی آمریکا بوده که به صورت عمقی به بررسی ریشه های مسائل روانشناسی و رفتاری می پردازند.

 

وب سایت اصلی

APA PsycBooks

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید