مجلات علمی-تجاری ۲۰۱۷ Magazines

مجلات علمی تجاری، مجلاتی را شامل می شوند که علاوه بر مطالب علمی شامل اخبار و مطالب تجاری حوزه ی مربوطه نیز هستند.
این مجلات بصورت اشتراک سالیانه ارائه شده و کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی(و همچنین اساتید،پژوهشگران و دانشجویان) امکان برقراری اشتراک ۲۰۱۷ از طریق یابش را دارند.

هزینه های اشتراک مناسب و برای تعداد های بالا تخفیفات بیشتری منظور می گردد.

مجلات علمی – تجاری عمومی | مجلات علمی – تجاری مهندسی | مجلات علمی – تجاری علوم پایه
مجلات علمی – تجاری علوم انسانی | مجلات علمی – تجاری پزشکی | مجلات علمی – تجاری کشاورزی

  • این سرویس به مشتری اجازه می دهد ژورنال های مد نظر را به صورت الکترونیکی حداکثر یک ماه پس از تاریخ انتشار بصورت ایمیلی و یا بر روی DVD دریافت کند.
  • جهت استعلام قیمت ها با [email protected] و یا با ۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ تماس بگیرید.
  • با کلیک بر روی عناوین زیر بروشور و لیست مربوط به هر موضوع دانلود خواهد شد.
  • توصیه می شود حتماً فایل لیست مجلات محبوب و پرکاربرد دانلود گردد.
  • همچنین توصیه میگردد حتماً از لیست مجلات علمی و پژوهشی هم بازدید بفرمایید.

General-titleCivil

EngGenEnergyMechanics1Civil        MechanicsCommuCivilChem-ENGArchTransAeroSafetyOIland-GasMaterRailWayIndustPack

Science
PhysChemMathBiologyEnviroGeologyFoodSport

Soc
ManagerBussLibraryLawInstrunceEDUGeographyHotel

Medical
Medicalpharmacy

agri
agriagriGardenFood