پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای اینفو از ابسکو

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای اینفو  APA PsycInfo

این پایگاه اطلاعاتی بزرگترین پایگاه داده در جهان است که به بررسی روند تحقیقاتی علوم روانشناسی و رفتاری در سطح جهان می پردازد. این نوع از منابع یکی از ابزارهای مهم برای کشف تخقیقات جهانی دانشمندان در هر حوزه است. این مجموعه در حال گسترش با بررسی تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی، پایان نامه ها و چکیده های ادبیات علمی، نمای گسترده ای از این زمینه را ارائه می دهد. APA PsycInfo با ارتباط با انبوهی از رشته های مرتبط ، از جمله علوم اعصاب ، تجارت ، پرستاری ، حقوق و آموزش ، محتوای مورد بررسی را ارائه می دهد و خلاصه مقالات مورد نیاز دانشجویان و محققان را ارائه می دهد و  همواره این کار را با دقت قابل توجه و تعهد به تعالی علمی انجام می دهد.

 

وب سایت اصلی

APA PsycInfo

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید