پایگاه اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده

 

معرفی پایگاه اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده uspto

اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا Unit ed  States Patent and Trademark Office توسط کنگره به منظور صدور پروانه ثبت اختراع از سوی دولت تاسیس شد و در ابتدا با نام اداره ثبت اختراع شناخته می شد. این اداره از سال ۱۸۰۲ تا سال ۱۸۴۲ زیر نظر وزارت امور خارجه قرار داشت و یک مقام رسمی مستقل به عنوان متصدی اختراعات مسئولیت پروانه های ثبت اختراع را بر عهده داشت. در سال ۱۸۳۶ به سبب اصلاحات انجام شده در قوانین ثبت اختراع اداره ثبت اختراع دوباره سازماندهی و آن مقام مسئول به عنوان مامور پروانه های ثبت اختراع منصوب شد.

در این پایگاه می توان پروانه های ثبت اختراع را با سه روش جستجو کرد: جستجوی سریع، جستجوی پیشرفته و بر اساس شماره پروانه ثبت اختراع. همچنین در صفحه جستجوی سریع این پایگاه می توان از طریق فیلدها، عوامل محدودسازی و عملگرهای بولی تعبیه شده در آن و با استفاده از پرس و جوی مدنظر یک جستجوی سریع انجام داد.

در بخش جستجوی پیشرفته نیز می توان بر اساس کدهای اختصاص یافته به فیلدهای مختلف جستجوی دقیق تر و خاصتری را انجام داد. در این پایگاه برای نشان دادن نام کشورها از کدهای دو حرفی استاندارد WIPO استفاده می شود. بنابراین برای جستجوی کشور مخترع یا کشور مالک باید از این کدهای دو حرفی استفاده کرد در غیر این صورت جستجوی مدنظر نتایجی را در بر نخواهد داشت.

منبع 

http://basparesh.ippi.ac.ir