استاندارد ملی چین

 

معرفی وب سایت استاندارد ملی چین CNIS

China National Standard

موسسه استاندارد ملی چین یکی از سازمان های پیشگام در ارائه استاندارد در چین است که از آغاز فعالیت خود تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار استاندارد در حوزه صنعت چین را تدوین کرده است. این موسسه بیش از ۱۰ سال است که بر روس تدوین استاندارد، تطبیق استاندارد و ترجمه آنها به زبان انگلیسی مشغول به فعالیت است. در حال  حاضر این موسسه برای بیش از ۵۰۰ هزار شرکت در داخل و خارج از چین خدمات استاندارد ارائه می دهد.

استانداردهای تدوین شده در این موسسه باید هم از طرف تولیدکنندگان داخلی و هم از طرف صادرکنندگان خارجی رعایت شود تا بتوانند در صنعت این کشور مبادلات تجاری خود را انجام دهند. دسته ای از این استانداردها مانند قوانین و مقررات موجود در چین الزام آور بوده و همه افرار موظف به رعایت آنها می باشند تا بتوانند رابطه تجاری خود را با صنعت حفظ کنند.

از جمله استانداردهای تدوین شده در این موسسه می توان به استانداردهای ایمنی، ساخت و ساز شهری، برق و نیرو، ریسندگی و نساجی، صنایع شیمیایی، محیط زیست، بزرگراه و حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، اتومبیل و خودرو، پتروشیمی، الکترونیک، نفت و گاز، راه آهن و قطار، مخابرات، تجهیزات پزشکی و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود.

 

برای آشنایی بیشتر با استانداردهای ملی چین به اینجا مراجعه نمایید