انجمن استاندارد افریقای جنوبی

 

معرفی انجمن استاندارد آفریقای جنوبی SABS

South African Bureau of Standards

اداره استاندارد آفریقای جنوبی در سال ۱۹۴۵ پس از اتمام جنگ جهانی فعالیت خود را آغاز کرد. در آن سال ها پس از افزایش رونق تولید نیاز به یک مجموعه مشترک در راستای تدوین قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی در آفریقای جنوبی احساس شد تا با استفاده از آنها و ایجاد ایمنی و یکپارچگی در عمل تجارت بین المللی تسهیل و افزایش یابد. این سازمان ارائه کننده طیف وسیعی از استانداردها در انواع زمینه ها به بخش های مورد نظر در سطح دنیا است.

استانداردهای ارائه شده از سوی این سازمان رقابت پذیری از سوی آفریقای جنوبی را افزایش می دهد و حافظ منافع تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، ایمنی، بهداشت و مسائل زیست محیطی است. بیش از ۴۵۰ کمیته فنی در راستای تدوین استانداردها فعالیت دارند. این سازمان تا کنون بیش از ۶۵۰۰ استاندارد ملی و بین المللی ارائه داده و سالانه به صورت میانگین ۵۰۰ استاندارد به آن اضافه می شود.

 

برای آشنایی بیشتر با استانداردهای این سازمان به اینجا مراجعه نمایید