پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد ای کریستالز

 

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی ای کریستالز eCrystals

این پایگاه اطلاعاتی یک پایگاه با دسترسی آزاد است که اقدام به ارائه اطلاعات و تصاویر علمی در زمینه تحقیقات اشعه ایکس می نماید. مطالب و تصاویر موجود در این پایگاه به صورت رایگان بوده و کاربران بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای می توانند به این منابع دسترسی داشته باشند. از آنجا که این پایگاه open access بوده داوری بر روی متون انجام نشده و مدیریت پایگاه آماده دریافت اطلاعات و تبادل نظر در زمینه صحت مطالب منتشر شده از سوی کاربران است.

منابع منتشر شده به سه شکل در دسترس کاربران هستند. رکوردهای موجود داده های اصلی کتابشناسی مانند اطلاعات نویسنده، وابستگی سازمانی، مشخصات مقاله و اطلاعاتی از این قبیل هستند. دسته دوم منابع شامل داده های علمی خام هستند که کاربران با دستیابی به آنها می توانند تجزیه و تحلیل های مناسب خود را در این زمینه انجام دهند. منابع دسته سوم گزارش های معتبری هستند که از تجزیه و تحلیل داده های خام توسط پژوهشگران به دست آمده اند.

منبع

http://ecrystals.chem.soton.ac.uk/information.html