پایگاه اطلاعاتی دسترسی آزاد ان سی بی آی

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی ان سی بی آی NCBI

این پایگاه اطلاعاتی یک پایگاه است که به صورت اختصاصی به انتشار ارائه اطلاعات در زمینه تحقیقات ژنوم و DNA پرداخته و نتایج پژوهش های محققان در این زمینه را به صورت رایگان در دسترس کاربران قرار می دهد. این پایگاه حاصل همکاری سه سازمان تحقیقاتی در زمینه ژن شناسی در اروپا، ژاپن و بانک اطلاعاتی بین المللی توالی ژنتیک است.

استفاده از داده های موجود در این پایگاه به منظور اشاعه تازه ترین نتایج تحقیقات و دسترس پذیری توسط محققان رایگان بوده و هیچ گونه هزینه ای بابت دریافت و یا انتشار مقالات از کاربران دریافت نمی گردد. اطلاعات موجود در این پایگاه شامل توالی ژن های گوناگون بوده که توسط حققان مورد بررسی قرار می گیرد و تمامی این موارد در زمینه تحقیقات زیست پزشکی و کشف های جدید در این زمینه کارایی لازم را دارد.

منبع

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank