اصول کاربردی گوگل – Google Basics

Abs

 

 

اصول گوگل شامل نکات و تکنیک هایی می شود که کمک می کند کاربر بهتر اصول رفتاری گوگل را درک کند و از آن برای بازیابی دقیق تر نتایج استفاده نماید.

Time-90

 

 

ToC

 

 

۱.زبان(ادبیات)اینترنت

۱.۱ ساختارهای اینترنت

۱.۱.۱ قالب های سنتی اینترنت

۱.۱.۲ قالب های مدرن اینترنت

۱.۲ موجودات اینترنتی

۲. انواع اطلاعات 

۳. تعیین راهبرد جستجو

۴. بررسی دقیق جزئیات صفحه ی نتایج گوگل

۵. اجزاء هر نتیجه

۶. گوگل کش Cached

File-Tad

 

 

هزینه های سمینار ها و کارگاه های یابش به شرح زیر می باشد

  • یک روز (۸ ساعت) دوره های به انتخاب مشتری:  ۳۵۰ هزار تومان
  • دو روز (۲*۸ ساعت) دوره های به انتخاب مشتری : ۶۰۰ هزارتومان
  • برای هماهنگی برگزاری این دوره ها در کتابخانه، سازمان،دانشگاه و ….با شماره ها و ایمیل های درج شده در پایین صفحه تماس بگیرید.