جستجوی مقالات تخصصی و ISI یک – Article Search i

Abs

 

 

در بخش اول جستجوی مقالات تخصصی و ISI سعی می کنیم در ابتدا آشنایی اولیه با سواد اطلاعاتی ایجاد و آنگاه بزرگترین ناشرین بین المللی که مقالات را ارائه می دهند به کاربران معرفی نماییم.

Time-90

 

 

ToC

 

 

۱.سواد اطلاعاتی

۲. انواع مسئله

۳. لیست پایگاه های ارائه دهنده مقالات و …

۴. انواع استفاده از پایگاه های مقالات

۴.۱ جستجوی مقالات

۴.۲ جستجوی ایده ی پژوهشی

۴.۳ یافتن رفرنس

۵. ساینس دایرکت  ScienceDirect

۶. اشپرینگر Springer

۷. وایلی OnlineLibrary Wiley

۸. تیلور اند فرانسیس TandF

File-Tad

 

 

 هزینه های سمینار ها و کارگاه های یابش به شرح زیر می باشد

  • یک روز (۸ ساعت) دوره های به انتخاب مشتری:  ۳۵۰ هزار تومان
  • دو روز (۲*۸ ساعت) دوره های به انتخاب مشتری : ۶۰۰ هزارتومان
  • برای هماهنگی برگزاری این دوره ها در کتابخانه، سازمان،دانشگاه و ….با شماره ها و ایمیل های درج شده در پایین صفحه تماس بگیرید.