آموزش پایگاه های ابر چکیده نامه ها-موتورهای جستجوی علمی

Abs

 

 

معمولاً برای شروع یک پژوهش پایگاه های ایندکس کننده مقالات شروع بسیار خوبی هستند.اسکوپوس،وب آو ساینس و…. از معروفترین این پایگاه ها هستند که ما در آموزش های خود سعی میکنیم کاربران را با نحوه ی استفاده از آن آشنا کنیم.

طول دوره ۳ ساعت

مدرس حسین حیدری – امیررضا اصنافی

 

 

ToC

 

 

۱.معرفی کلی ابر چکیده نامه ها

۲. پایگاه اسکوپوس Scopus

۳. پایگاه وب آو ساینس Web of Science مربوط به مقالات فقط ISI

۴. معرفی و نحوه ی استفاده از گوگل اسکالر Google Scholar

۵ . معرفی کراس رف CrossRef

۶. پایگاه دایمنشن

۷٫ پایگاه ساینتیفیک اسکالر

۸٫ پایگاه اُپن ساینس

چیکده نامه ههای تخصصی

File-Tad