آشنایی با روش های هک برای محافظت (ویژه کتابخانه ها و پژوهشگران)

متأسفانه عدم آگاهی پژوهشگران و کتابدارن با مباحث مربوط هک و امنیت باعث می شود امکان در دام افتادن فراهم باشد. ما در اینجا کلیات روش هایی که هکرها برای نفوذ استفاده می کنند را آموزش داده تا در صورت هر گونه اتفاقی برای پژوهشگر یا کتابخانه امکان برخورد سریع و یا استفاده از روش های قانونی برای اعلام گزارش بوجود آید.این سمینار اولین بار در همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها- دانشگاه شهید بهشتی-۱۳۹۴ ارائه گردید.

Capture

http://yabesh.ir/wp-content/uploads/2015/05/HackSec.pdf