سرچ Pdf و نتایج گمراه کننده گوگل

نتایج گمراه کننده در گوگل
یادمان باشد هر [pdf] در کنار نتایج گوگل نشانگر ایندکس شدن اصل آن در گوگل نیست .

بعضی وب سایت ها در عنوان صفحه از [pdf] استفاده میکنند تا موجب گمراهی کاربر شوند و او را به صفحه ی خود راهنمایی کنند.

در شکل زیر میتوانید سرچ [pdf] را مشاهده نمائید.

نتیجه ی اول در واقع همان [pdf] میباشد که ماهیت وجودی ندارد و صرفا برای سوق دادن کاربر به سایت موردنظر استفاده شده است و [pdf] انتهایی صحیح می باشد.

  • البته از نظر سایز و فونت هم کمی تفاوت قابل مشاهده میباشد.

 

photo_2015-08-24_15-49-16