معرفی پایگاه های پروکوئست

پروکوئست
فایل زیر تقریبا” تمام پایگاه های پروکوئست را با ذکر عنوان و معرفی مختصری ، خدمت شما ارائه می نماید.

 ۱۶۲ پایگاه مختلف توسط پروکوئست تا به حال توسعه یافته اند .

  • نکته ی کلید این است که این پایگاه ها جزء وب پنهان محسوب می شوند.

 

برای دریافت فایل کلیک کنید :  Databases – ProQuest