کتابدار ۲.۰ – قسمت اول – کلیات

کتابدار ۲ یک مفهوم علمی دارد و آن بر گرفته از وب ۲ است. و یک مفهوم صنعتی (به معنای کاربرد خارج از آموزش) دارد که منظور اصلی ما در اینجا کاربرد همزمان است. یعنی منظور از کلمه ی کتابدار ۲.۰ برای شخصی بکار می بریم که آموزش ها ی فرا دانشگاهی ببیند ( خودآموز، استاد شاگردی، آموزشگاه های حرفه ای و…) و برای رویارویی با دوران بعد از فارغ التحصیلی و رفع و رجوع نیازهای کاربران با توجه به گسترش فناوری های ارتباطی و اینترنتی امروز آماده باشد.

۳۰۵
خوب بخواهیم ساده تر صحبت کنیم کتابدار ۲.۰ مجموعه مهارت هایی را باید بلد باشد تا بتواند
۱. با استفاده از آن مهارت ها سراغ ارزش آفرینی برود (معنای عامتر ارزش آفرینی همان کارآفرینی است)
۲. رقابت کند با فناوری های روزِ دسترسی به اطلاعات از طریق نت
۳. راهنمایی مراجعین برای دست یابی به آخرین اطلاعات حوزه ی تخصصی اش
اگر بخواهیم این مهارت ها رو بصورت خیلی کلی اشاره کنیم
شامل سواد اینترنتی، سواد موبایلی، سواد رایانه ای، خلاقیت، مدیریت و رهبری، کارآفرینی و… می شود
مثال ساده ای که بخواهم بیان کنم احتمالا افراد زیادی را دیده اید که مدعی هستند گوگل بلدند پس نیازی به کتابخانه و کتابدار و ..ندارند.
من دیده ام ولی همیشه خیلی ساده با مسئله برخورد میکنم “آیا می دانید گوگل چند درصد از کل وب دنیا را برای شما نمایش می دهد؟”
و بسیاری اوقات خیلی سریع جواب گرفته ام “خوب واضحه، همش”
و بعد می گویم خوب وقتی شما هنوز نمی دانید که چند درصد نت را وب پنهان تشکیل میدهد چطور انتظار دارید مهارت های گوگلی شما عالی باشد؟؟؟ (نگاه کنید به غواصی در اعماق نت“)
و…..