انواع مقالات مروری

مقاله پیوست اطلاعات ارزشمندی درباره ویژگی های انواع مقاله های مروری – ۱۴ نوع نوشته مروری – ارائه می دهد که ممکن است برای برخی از شما و به ویژه دانشجویان دکتری سودمند باشد. (محمود خسروجردی-گروه بحث IranKIS)

j.1471-1842.2009.00848.x

همچنین یک راهنمای نوشتاری هم توسط دانشگاه زوریخ منتشر شده است:

guidelines_review_article