سفارش اطلاعات از سای فایندر

شما پژوهشگران محترم می توانید برای دریافت اطلاعات مواد خاص از SCiFinder فرم زیر را پر نموده و با هزینه ی هر عنوان ۱۰ هزارتومان برای هر ماده اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید.
اطلاعات کامل در وب سایت خود انجمن شیمی آمریکا قرار داده شده است.اگر تعداد مواد بیشتری دارید در قسمت توضیحات بنویسید.
شماره ی پی گیری ۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ می باشد.
نمونه ی اطلاعات یک ماده در اینجا قرار داده شده است.
SciFinder2

  • مثال: C14 H23 Cl2 N4 O P S
  • مثال :158956-66-2
  • مثال: Thiourea, N-[[bis(2-chloroethyl)amino][(1-methylethyl)amino]phosphinyl]-N'-phenyl-
  • مشخصات سفارش دهنده

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .