اینفوگرافی: ۵۰ویژگی که هر وب سایتی باید داشته باشد.

امروزه داشتن وب سایت در هر کسب و کاری به عنوان یک ضرورت می باشد. هر چند که ممکن است هنوز خیلی از کسب و کارها برای خود وب سایتی نداشته باشند یا وب سایت های قوی نداشته باشند.

در طراحی وب سایت ضمن مدنظر قرار دادن زیبایی ظاهری باید امکانات مناسب را نیز در سایت تعبیه کرد. همچنین بعضی پارامترها از جمله سرعت سایت را نیز مورد توجه قرار داد. در اینفوگرافی زیر ۵۰پارامتر برای داشتن یک وب سایت خوب برای کسب و کارهایمان ارائه گردید است.

۵۰Must-Have Features for Small-Business Websites

۲۰۱۶۰۴۰۱۰۷۰۰۳۴-website-feature-must-have-infographic