محتوی افزوده چیست؟

محتوی افزوده برای نوشتن در شبکه های اجتماعی معنا می یابد.

۱. اگر متنی در وب قابل یافتن هست به جای کپی کردن متن از “لینک دادن ” حتما استفاده شود.
۲. در گروه های عمومی و حتی تخصصی به هیچ وجه متن بلند و طولانی مفید نیست.
۳. “”در تعداد کلمات کمتر، دانش قابل درک بیشتری ارائه دهید! اگر کسی سوال داشت می پرسد””
۴. در صورت امکان از تصویر و متن استفاده نمایید بجای کلمات بیشتر
۵. در هنگام کپی پیست کردن یکسری پست ها حتما به واقعی بودن آن توجه کنید، با یک جستجوی کوچک امکان شایعه بودن قابل بررسی است.
۶. قبل از نوشتن هر چیزی اول فکر کنیم.
۷. کمی بیاندیشیم نسبت به نشر مطالب، ویدئوها و اصوات، هر چیزی که نشر یابد مسئولیت آور است.

حسین حیدری