ابزارهای کتاب

ابزارهای مرتبط با کتاب Books and eBooks Tools

این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای پیدا کردن یک کتاب در داخل و خارج، پیدا کردن نسخه ی الکترونیکی، پایگاه های دارای تمام متن کتاب الکترونیکی و…کمک میکند همچنین بعضی ابزارها خاص کتابداران می باشد و به آن ها در مباحث روزمره ی کتابداری کمک می کند.
“توجه: استفاده از این دایرکتوری در وب سایت ها، کتاب ها و مقالات فقط با ارجاع دادن به “یابش” مجاز می باشد!”

WorldCat

پایگاه ورلد کت

WorldCat

پایگاه ایبوک سنترال

Ebooks Central

همان ایبراری و ایبلیب سابق و ثبت نام در آن رایگان است

PaersAzarakhshSamannoosa
پارس آذرخش

ParsAzarakhsh

جستجوی کتاب در شبکه ی کتابخانه های استفاده کننده از نرم افزار پارس آذرخش

سامان

Saman

شبکه سیمرغ

NOSA Simorgh

جستجوی کتاب در شبکه ی کتابخانه های استفاده کننده از نرم افزار نوسا

gutenbergarchivehathitrust
GutenbergArchiveHathiTrust
googlebookgatewayauthorities
Books.GoogleGatewayAuthorities
nlsmarkstandardwebdewey
NlsCatalogMarcStandardsWebdewey 
classificationwebunforbiCutterSanborn
ClassificationWebUnforbiCutterSanborn
classify.itcompany2SOLOSearchOxfordLibrariesOnline-
OCLC ClassifyItcompany2 SOLO: Search Oxford Libraries Online 
British-Library
British Library