ابزارهای کتاب

ابزارهای مرتبط با کتاب Books and eBooks Tools

این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای پیدا کردن یک کتاب در داخل و خارج، پیدا کردن نسخه ی الکترونیکی، پایگاه های دارای تمام متن کتاب الکترونیکی و…کمک میکند همچنین بعضی ابزارها خاص کتابداران می باشد و به آن ها در مباحث روزمره ی کتابداری کمک می کند.
“توجه: استفاده از این دایرکتوری در وب سایت ها، کتاب ها و مقالات فقط با ارجاع دادن به “یابش” مجاز می باشد!”

WorldCat

پایگاه ورلد کت

WorldCat

پایگاه ایبوک سنترال

Ebooks Central

همان ایبراری و ایبلیب سابق و ثبت نام در آن رایگان است

PaersAzarakhsh Saman noosa
پارس آذرخش

ParsAzarakhsh

جستجوی کتاب در شبکه ی کتابخانه های استفاده کننده از نرم افزار پارس آذرخش

سامان

Saman

شبکه سیمرغ

NOSA Simorgh

جستجوی کتاب در شبکه ی کتابخانه های استفاده کننده از نرم افزار نوسا

gutenberg archive hathitrust
Gutenberg Archive HathiTrust
googlebook gateway authorities
Books.Google Gateway Authorities
nls markstandard webdewey
NlsCatalog MarcStandards Webdewey 
classificationweb unforbi CutterSanborn
ClassificationWeb Unforbi CutterSanborn
classify. itcompany2 SOLOSearchOxfordLibrariesOnline-
OCLC Classify Itcompany2  SOLO: Search Oxford Libraries Online 
British-Library
British Library