ابزارهای اخلاق علمی

 

ithenticate turnitin
آیتنتیکیت – هزینه ای

Ithenticate

 

 

ترنتین

Turnitin

writecheck anticutandpaste Doccop
وایت چک – هزینه ای

Writecheck

آنتی‌ پلیجریست

Anticutandpaste

داک‌ کوب – هزینه ای

Doccop

copyscape smallseotools
کپی اسکیپ

CopyScape

 اسمال تولز

SmallseoTools

داست بالز

Dustball

academicplagiarism plagscan plagiarism-detect
آکادمیک پلیجریزم

AcademicPlagiarism

پلچ اسکن

PlagScan

پلیجریزم دیتیکت

Plagiarism-Detect

paperrater duplichecker grammarly
پیپر ریتر

PaperRater

دوپلی چکر

DupliChecker

گرامرلی

Grammarly

plagium plagiarisma plagiarismdetector
پلجیوم

Plagium

پلیجریزما

Plagiarisma

پلیجریزم دتکتور

Plagiarismdetector