تغییر شماره تماس و آدرس شرکت
با احترام به عرض می رساند آدرس شرکت تلاش و توسعه (یابش) به آدرس زیر تغییر یافته است
مشهد ، کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی ، جاده شهرک صنعتی توس ، شهرک فن‌آوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور
کدپستی:
تلفن های تماس:
۰۵۱-۳۵۴۲۴۵۰۳
۰۹۳۵۴۲۷۷۸۳۷
۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵