مهارتهای ۲.۰ – مثال شماره یک- تأثیر “کوتیشن” بر جستجو

دانلود فایل

http://yabesh.ir/blog/1393/librarian2.001.pdf

عنوان مثال :مثال شماره یک- تأثیر “کوتیشن” بر جستجو
نویسنده :حسین حیدری
ناشر:یابش (گروه فناوری تلاش و توسعه)
کپی رایت :استفاده همگانی تجاری و غیر تجاری، آزاد است. فقط در صورت امکان منبع ذکر شود وگرنه بلامانع می باشد.
زمان انتشار:۹ فروردین ۱۳۹۳
وب سایت ناشر: http://Ayandeh.persianblog.ir
http://YaBeSH.ir
http://EandD.ir
آدرس ناشر:مشهد – دانشگاه فردوسی – مرکز رشد فناوری- شرکت تلاش وتوسعه ۰۵۱۳۸۸۳۷۳۸۲
آدرس سند:http://ayandeh.persianblog.ir/post/207/
آدرس دانلود: http://yabesh.ir/blog/1393/librarian2.001.pdf