بانک اطلاعاتی گارتنر – گزارش های تحلیلی بازار

گارتنر یک شرکت صاحب نام در زمینه ی مشاوره و پژوهش به صاحبان کسب و کارها و صنایع است.
این شرکت آمریکایی به بیش از ۱۵ هزار سازمان در ۱۰۰ کشور جهان خدمات برون‌سپاری، تحقیق و پژوهش و مشاوره فناوری اطلاعات ، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، زنجیره ی تأمین می دهد.
بخشی از فعالیت این شرکت تهیه گزارشات آینده نگارانه و مبتنی بر بازار است.
https://www.gartner.com

Gartner, officially known as Gartner, Inc. is a global research and advisory firm providing insights, advice, and tools for leaders in IT, Finance, HR, Customer Service and Support, Legal and Compliance, Marketing, Sales, and Supply Chain functions across the world.

نمونه ای از این گزارشات که پیش بینی گارتنر برای سال ۲۰۱۹ مبتنی بر توسعه ی کسب و کارها با استفاده از هوش مصنوعی است . در ذیل جهت استفاده ی صاحبان کسب و کارها و کارآفرینان قرار گرفته است
کتابخانه ی تخصصی صنایع – شهرک صنعتی توس – مشهد

برای تهیه ی منابع منتشر شده توسط گارتنر با ما تماس بگیرید:
۰۵۱۳۵۴۲۴۵۰۳
۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵
[email protected]