سمینار بوم جستجو

عنوان دوره:

سمینار آشنایی با بوم جستجو

مدرس :

مهندس حسین حیدری – مدیر شرکت یابش

طول دوره :

۴ ساعت

هدف دوره:

آشنایی با سواد اطلاعاتی و رسانه ای
آشنایی با وب پنهان
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و انواع آن ها
آشنایی با ابزارهای گوگل
آشنایی با ابزارهای کاربردی در جستجوی دانش و فناوری