استارت آپ؛ شروع کارآفرینی

دوره ی هست ساعته
مهندس حسین حیدری

سرفصل ها:
تولید ایده ها و کشف فرصت ها

مهارت های کلیدی کسب و کار

کسب و کارهای الکترونیکی

انواع روش های کوچک کسب درآمد

مهارت جستجوی آنلاین در کسب و کار

نمونه های موفقیت

منابع الهام بخش