جستجوی مقالات – دوره ی آموزشی

دوره ی ۱۶ ساعته

مدرس : مهندس حسین حیدری

پایگاه های بسیار بزرگ و استنادی

ابزار ساییشن ترکرز

ابزار اسکوپوس

ابزار وب آو ساینس

ادبیات مقالات

ناشرین بزرگ

روش های جستجو

روش های دانلود رایگان

نگاهی به پسوردها

رفرنس یابی مقالات

ابزارهای ISI

درباره ی علم سنجی

lib.yabesh.ir

۱.سواد اطلاعاتی

۲. انواع مسئله

۳. لیست پایگاه های ارائه دهنده مقالات و …

۴. انواع استفاده از پایگاه های مقالات

۴.۱ جستجوی مقالات

۴.۲ جستجوی ایده ی پژوهشی

۴.۳ یافتن رفرنس

۵. ساینس دایرکت  ScienceDirect

۶. اشپرینگر Springer

۷. وایلی OnlineLibrary Wiley

۸. تیلور اند فرانسیس TandF

ابسکو هاست

پروکوئست