معرفی کتابخانه دسترسی آزاد (OALib)

تعداد مقالات تحت پوشش: ۲,۱۵۶,۴۱۷ مقاله

تعداد مجلات تحت پوشش: ۵۷۳۲ مجله دانشگاهی

ناشران تحت پوشش: بسیاری از ناشران دسترسی آزاد مانند BioMed Central, Hindawi Publishing, PLOS, Frontires, Open Access Library, Hans Publishing, MDPI, Scientific Electronic Library Online, Scientific Research Publishing و غیره.
پوشش موضوعی: زیست پزشکی و علوم زیستی، تجارت و اقتصاد، شیمی و علوم مواد، علوم کامپیوتر و ارتباطات، علوم زمین و زیست محیطی، مهندسی، پزشکی و مراقبت های سلامت، فیزیک و ریاضیات، علوم اجتماعی و انسانی (از جمله علم اطلاعات و کتابداری)
مأموریت: ارائه مقالات پژوهشی رایگان به دانشمندان سراسر جهان
سرویس ها:
  • مقالات (OALib Articles)
  • ژورنال (OALib Journal): مجله ای متشکل از مقالات OALib که در کتابخانه دسترسی آزاد ذخیره شده اند. خدمات نشر برای مقالات دانشگاهی در تمام زمینه های موضوعی STM (علم، فناوری و پزشکی) و همچنین حوزه های موضوعی علوم اجتماعی است. در صورتی که مقاله دارای عنوان و چکیده انگلیسی باشد، هیچ محدودیتی از لحاظ زبان متن کامل مقالات مورد پذیرش وجود ندارد. هزینه پذیرش مقاله در این ژورنال ۹۹ دلار آمریکا هست. مقاله پذیرش شده، به یک یا تعداد بیشتری از ۳۲۲ حوزه موضوعی اختصاص می یابد.
  • پیش چاپ (OALib PrePrints): یک سرویس رایگان است. نویسندگان می توانند قبل از ارسال مقاله به یک مجله جهت داوری، نسخه دستنوشته (Manuscript) مقاله خود را به منظور بررسی مقدماتی، حروفچینی، و ذخیره سازی در یکی از ۳۲۲ مخزن، در این قسمت سابمیت کنند.
  • نمایه سازی (OALib Indexing): این سرویس برای ناشران، نویسندگان و خوانندگان است. آن ها می توانند ابرداده و لینک مقاله با دسترسی آزاد واقع در جایی دیگر روی اینترنت را ارسال کنند. نمایه سازی رایگان است.
  • ذخیره سازی (OALib Repository): این سرویس برای نویسندگان است. نویسندگان می توانند مقالات خود (پیش از چاپ یا پس از چاپ) از ناشری دیگر به همراه ابرداده آن مقالات را برای درج در یکی از ۳۲۲ مخزن موضوعی، ارسال کنند. ذخیره سازی مقالات رایگان است.
 سال راه اندازی: ۲۰۰۸ میلادی
تهیه کننده: OALib, Inc
نحوه جستجو و اطلاعات بیشتر: معرفی کتابخانه دسترسی آزاد (OALib)