معرفی پایگاه اگریکولا از ابسکوهاست

AGRICOLA (ebscohost)

اگریکولا که رکوردهای کتابخانه ملی کشاورزی دپارتمان کشاورزی آمریکا را در خود جای داده، میلیون ها استناد مربوط به حوزه کشاورزی را فراهم می­کند. استنادها برای کمک به پژوهش در حوزه کشاورزی از منابع مختلفی مانند مقالات ژورنال ها، فصول کتاب ها، پایان­نامه ها، پتنت ها، نرم افزارها، مواد دیداری-شنیداری و گزارش های تخصصی استخراج شده اند.

پوشش عمیق تمامی موضوعات مربوط به کشاورزی

کتابخانه ملی کشاورزی برای دانشکده­ ها و دانشگاه های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه های دارای رشته های مرتبط به کشاورزی و دیگر دانشگاه های تحت حمایت ایالت ها، منابع اطلاعاتی فراهم می کند. بنابراین اگریکولا حوزه گسترده­ ی از موضوعات مرتبط به کشاورزی را پوشش می دهد. حوزه های تحت پوشش شامل غذا و تغذیه انسان، مهندسی و فناوری کشاورزی، زمین و محیط زیست و… می باشد.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: کشاورزی و علوم غذایی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا:

 • حدود ۵/۷ میلیون استناد

شامل فراداده ­های زیر:

 • مقالات ژورنال ها
 • فصول کتاب ها
 • پایان­ نامه ها
 • مواد دیداری-شنیداری
 • مونوگراف ها
 • پتنت ها
 • نرم ­افزارها
 • گزارش های تخصصی

موضوعات

 • علوم حیوانات و دام پزشکی
 • حشره شناسی
 • علوم گیاهی
 • جنگلداری
 • پرورش آبزیان و شیلات
 • کشاورزی و سیستم های کشاورزی
 • اقتصاد کشاورزی
 • توسعه و آموزش

لینک ورود به پایگاه rhttps://www.ebsco.com/products/research-databases/agricola

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/agricola