معرفی پایگاه الت هلث واچ از ابسکوهاست


معرفی پایگاه اطلاعاتی (Alt HealthWatch (ebscohost

 الت هلث واچ یک پایگاه با متن کامل در زمینه سلامت است که بر رویکردهای طب مکمل، طب کل نگر و طب یکپارچه نگر تمرکز دارد. این پایگاه آخرین اطلاعات را در زمینه تکامل پزشکی کل نگر و درمان های مرتبط در اختیار می گذارد. اطلاعاتی که در این پایگاه در دسترس قرار می گیرند، نباید توسط اشخاص به عنوان خوددرمانی استفاده شوند و هم­چنین جایگزین توصیه ها، تشخیص ها و درمان های پزشکی تخصصی نمی باشند.

در یک نگاه

نوع محتوا: متن کامل

حوزه موضوعی: پزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، شرکت ها، دولت، مراقبت از سلامت

محتوا

 • مقالات با متن کامل از بیش از ۱۹۰ ژورنال بین المللی اغلب هم ترازخوانی شده

موضوعات

 • طب سوزنی
 • عطردرمانی
 • کار بدنی
 • تولد کودک
 • طب چینی
 • کایروپرکتیک
 • درمان های خلاقانه
 • درمان های بین فرهنگی
 • انرژی درمانی
 • گیاه شناسی
 • مشابه درمانی (Homeopathy)
 • پزشکی ذهن-بدن
 • طبیعی درمانی (Naturopathy)
 • تغذیه
 • استخوان درمانی (Osteopathy)

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/alt-healthwatch

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/alt-healthwatch

به دللی اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.