معرفی پایگاه الت هلث واچ از ابسکوهاست

Alt HealthWatch (ebscohost)

 الت هلث واچ یک پایگاه با متن کامل در زمینه سلامت است که بر رویکردهای طب مکمل، طب کل نگر و طب یکپارچه نگر تمرکز دارد. این پایگاه آخرین اطلاعات را در زمینه تکامل پزشکی کل نگر و درمان های مرتبط در اختیار می گذارد.

در یک نگاه

متن کامل

حوزه موضوعی: پرستاری و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، شرکت ها، دولت، مراقبت از سلامت

محتوا

 • مقالات با متن کامل از بیش از ۱۹۰ ژورنال بین المللی اغلب هم ترازخوانی شده

موضوعات

 • طب سوزنی
 • عطردرمانی
 • کار بدنی
 • تولد کودک
 • طب چینی
 • کایروپرکتیک
 • درمان های خلاقانه
 • درمان های بین فرهنگی
 • انرژی درمانی
 • گیاه شناسی
 • مشابه درمانی (Homeopathy)
 • پزشکی ذهن-بدن
 • طبیعی درمانی (Naturopathy)
 • تغذیه
 • استخوان درمانی (Osteopathy)

اطلاعاتی که در این پایگاه در دسترس قرار می گیرند، نباید توسط اشخاص به عنوان خوددرمانی استفاده شوند و هم­چنین جایگزین توصیه ها، تشخیص ها و درمان های پزشکی تخصصی نمی باشند.

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/alt-healthwatch

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/alt-healthwatch