معرفی پایگاه ککرین کالکشن پلاس از ابسکوهاست

Cochrane Collection Plus (ebscohost)

این مجموعه یک منبع با کیفیت از اطلاعات مرتبط به سلامت است که نه تنها برای مراقبان سلامت و بیماران مفید است، بلکه برای تمامی پژوهشگران، مدرسان و سرمایه گذاران با هر سطحی از تخصص در حوزه پزشکی مناسب است.

مجموعه ای از برترین مطالب

ککرین کالکشن پلاس فراگیرترین پایگاه های اطلاعاتی را از کتابخانه ککرین (یکی از منابع کلیدی شواهد محور در زمینه پزشکی) گرد آورده است؛ هم­چنین شامل  پایگاه مرورهای سیستماتیک ککرین (منبع برجسته مرورهای سیستماتیک هم تراز خوانی شده) می باشد. تمامی منابع ککرین کالکشن پلاس توسط انتشارات وایلی اند سانز منتشر می­ شوند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: پزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

منابع

  • پایگاه مرورهای سیستماتیک ککرین
  • پاسخ های بالینی ککرین
  • سیستم ثبت مرکزی آزمایش های کنترل شده
  • سیستم ثبت روش شناسی ها

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/cochrane-collection-plus

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/cochrane-collection-plus