پایگاه کوکرین کالکشن پلاس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه  Cochrane Collection Plus) ebscohost)

این پایگاه یک منبع با کیفیت از اطلاعات مرتبط به سلامت است که نه تنها برای مراقبان سلامت و بیماران مفید است، بلکه برای تمامی پژوهشگران، مدرسان و سرمایه گذاران با هر سطحی از تخصص در حوزه پزشکی مناسب است.

ککرین کالکشن پلاس فراگیرترین پایگاه اطلاعاتی را از کتابخانه ککرین (یکی از منابع کلیدی شواهد محور در زمینه پزشکی) گرد آورده است، هم­چنین شامل این پایگاه مرورهای سیستماتیک ککرین (منبع برجسته مرورهای سیستماتیک هم تراز خوانی شده) است. تمامی منابع ککرین کالکشن پلاس توسط انتشارات وایلی اند سانز منتشر می­ شوند.

ککرین کالکشن پلاس در یک نگاه

حوزه موضوعی: پزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

منابع

  • پایگاه مرورهای سیستماتیک ککرین
  • پاسخ های بالینی ککرین
  • سیستم ثبت مرکزی آزمایش های کنترل شده
  • سیستم ثبت روش شناسی ها

آشنایی بیشتر با پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/cochrane-collection-plus

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.