معرفی پایگاه اریک از ابسکوهاست

ERIC (ebsco)

اریک (مرکز اطلاعات منابع آموزشی) یک پایگاه اطلاعاتی بسیار معتبر از منابع و ادبیات تحقیق نمایه شده و تمام متن در حوزه آموزش می باشد. این پایگاه که تحت حمایت موسسه علوم آموزشی دپارتمان آموزش آمریکا است، یک ابزار ضروری برای محققان آموزشی در هر حوزه­ ای می باشد.

گستره ای از انواع منابع

اریک شامل رکوردها و لینک هایی به صدها هزار سند با متن کامل است و شامل انواع مختلفی از رکوردها مانند مقالات ژورنال ها، کتاب ها، مقالات کنفرانس ها، راهنمایی های برنامه درسی، پایان­ نامه ها و مقالات مرتبط به قوانین می شود. علاوه بر این پژوهشگران می توانند نتایج جستجوی خود را به سطح آموزشی مانند آموزش اوایل کودکی یا افراد خاص مانند مشاوران و معلمان محدود کنند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: آموزش

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی، شرکت ها، دولت، دبیرستان ها، مدارس راهنمایی، مدارس ابتدایی

محتوا

  • بیش از ۱٫۶ میلیون رکورد
  • لینک به حدود ۷۵۰۰۰۰ سند با متن کامل
  • پوشش مطالب از سال ۱۹۶۶
  • اصطلاحنامه تخصصی آموزش، شامل بیش از ۱۱۷۰۰ واژه

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/eric

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/eric