معرفی پایگاه گیدیین از ابسکوهاست

GIDEON (ebscohost)

گیدیین (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) یک منبع نوآمد شواهد محور در زمینه تشخیص، درمان و آموزش بیماری های گرمسیری و عفونی و هم چنین شیوع و میکروبیولوژی آن ها می باشد.

تشخیص آسان، آموزش و درمان بیماری های مسری

از گیدیین می توان برای تشخیص، درمان و دنبال کردن اطلاعات مربوط به بیش از ۳۵۰ بیماری عفونی در سراسر جهان استفاده کرد.

  • تشخیص های مختص به کشورها براساس بیش از ۲۰۰ علامت و نشانه و داده های آزمایشگاهی
  • نمایش اطلاعات شیوع شناسی هر بیماری و نمایش لیستی از بیماری ها که همساز با مجموعه ای از اطلاعات شیوع شناسی می باشند.
  • مرور بیش از ۲۱۰۰۰ یادداشت و اطلاعات پیش از سفر برای مسافران و تیم های پزشکی شامل بیش از ۳۵۰۰۰ شیوع ناگهانی
  • مرور داروشناسی و مقایسه استفاده بیش از ۳۰۰ داروهای ضد عفونت با بیش از ۲۹۰۰۰ نام تجاری.
  • مرور داروشناسی و استفاده واکسن ها

شناسایی و دنبال کردن دلایل زیربنایی بیماری های عفونی

  • شناسایی بیش از ۱۶۰۰ طبقه براساس ویژگی های فنوتایپیک
  • لیستی از واکنش های مثبت و منفی معمول به ارگانیسم های خاص
  • مقایسه واکنش ها به دو یا چند گونه ارگانیسم.
  • دسترسی به لیست جامعی از باکتری ها، مایکوباکتری ها و مخمرها و بیش از ۳۰۰۰ مترادف های آن ها.

کتاب های الکترونیک گیدیین

کتاب های الکترونیک گیدیدن مانند یک دایره ­المعارف بیماری های عفونی کشورهای سراسر جهان هستند. کل مجموعه به­ طور مداوم به روزرسانی می شود و این کتاب ها در نوع خود منحصر به فرد می باشند. آن ها مکمل خوبی برای ابزار تشخیصی گیدیین آنلاین (GIDEON on line) می باشند و منابع کتابخانه ای افرادی را که در زمینه بیماری های عفونی، سلامت عمومی، سلامت جهانی و حتی مراقبت­ های اولیه کار می کنند، کامل می کنند. بیش از ۴۰۰ کتاب آنلاین به شکل پی دی اف وجود دارد که به طور کلی وضعیت بیماری های عفونی افراد را در سراسر جهان نشان می دهند.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: پزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/gideon

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/gideon