معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

Business Source Corporate (ebscohost)

این پایگاه که برای پاسخ دهی به نیازهای متنوع اطلاعاتی شرکت های امروزی طراحی شده است، شامل ژورنال ها و مجلات تمام متن می باشد. منابع، شامل مجلات برجسته کسب و کار، مطالب تجاری، گزارش های کشوری، پروفایل شرکت ها و مطالب دیگر می باشند.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: شرکت ها

محتوا

  • بیش از ۱۷۰۰ مجله و ژورنال تمام متن
  • بیش از ۱۰۰۰۰ پروفایل کامل شرکت ها
  • بیش از ۵۳۰۰ گزارش های تمام متن صنعتی
  • نزدیک به ۱۰۰۰ گزارش اقتصادی کشوری از گلوبال اینسایت و کانتری واچ
  • دسترسی تکمیلی به ریجنال بیزنس نیوز

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-corporate

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-corporate