معرفی پایگاه چکیده نامه ای هیومن ریسورسز از ابسکوهاست

Human Resources Abstracts (ebscohost)

این پایگاه کتابشناختی تمامی حوزه های مربوط به منابع انسانی مانند مدیریت منابع انسانی، کارمندان و رفتار سازمانی را پوشش می دهد و شامل صدها هزار رکورد از مجلات و ژورنال های برجسته صنعتی می باشد.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

 • نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ رکورد
 • پوشش مطالب از سال ۱۹۲۸
 • به روز رسانی هفتگی

موضوعات

 • مدیریت کارکنان
 • سرمایه انسانی
 • روابط صنعتی
 • انگیزش کارمندان
 • فرهنگ سازمانی
 • استخدام
 • برنامه های عمل مثبت
 • تبعیض و تنوع

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/human-resources-abstracts

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/human-resources-abstracts

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.