معرفی پایگاه اینسپک از ابسکوهاست

Inspec (ebscohost)

این پایگاه کتابشناختی برجسته که توسط موسسه مهندسی و تکنولوژی به وجود آمده است، خلاصه و نمایه مقالات علمی و فنی جهان را در زمینه های زیر فراهم می کند: فیزیک، مهندسی برق، الکترونیک، ارتباطات، مهندسی کنترل، ساخت و مهندسی مکانیک.

مشارکتی، تعاملی و آموزنده

اینسپک علاوه بر حوزه های موضوعی اصلی خود، رشته هایی مانند مهندسی مواد، اقیانوس­شناسی، مهندسی هسته ای، ژئوفیزیک، مهندسی زیست پزشکی و بسیاری دیگر از رشته ها را نیز به طور مناسبی پوشش می دهد.

نمایه سازی تخصصی و طبقه بندی اینسپک

نمایه تخصصی اینسپک شامل موارد زیر می شود: اصطلاحات اصطلاح نامه­ها، نمایه سازی رایگان، طبقه بندی، کدهای درمانی، نمایه اطلاعات عددی، نمایه مواد شیمیایی، نمایه ابزارهای ستاره شناسی و کدهای IPC. طبقه بندی اینسپک یک ابزار جستجوی قوی است که شما را قادر می کند جستجویتان را به قسمت های از پیش تعیین شده پایگاه، محدود کنید.

پوشش بین المللی

دسترسی به مواد هم ترازخوانی شده و جهانی بیش از ۶۸ کشور به زبان های انگلیسی و غیر انگلیسی

تمرکز بر روندهای جستجوی حاضر

اینسپک منبعی برای دست یافتن به اطلاعات درباره روندهای جستجوی حاضر و در حال رشد در حوزه موضوعات مرتبطش می باشد.

در یک نگاه

حوزه موضوعی: تکنولوژی و مهندسی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها و دولت

محتوا

  • بیش از ۱۷ میلیون رکورد
  • حدود ۵۰۰۰ ژورنال
  • بیش از ۲۵۰۰ مجموعه مقالات کنفرانس ها.
  • کتاب، پایان نامه، پتنت، گزارش و فیلم

موسسه مهندسی و تکنولوژی در انگلستان و ولز با شماره ۲۱۱۰۱۴ و در اسکاتلند با شماره SC038698 به عنوان موسسه خیریه ثبت شده است.

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/inspec

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/inspec