معرفی پایگاه اجوکیشن سورس از ابسکوهاست

Education Source (ebscohost)

اجوکیشن سورس بزرگترین پایگاه اطلاعاتی جهان است که برای دانشجویان، متخصصان و سیاست گذاران آموزشی طراحی شده است. این پایگاه، متن کامل، نمایه و خلاصه های هزاران ژورنال حوزه آموزش، کتاب ها و مقالات کنفرانس های مرتبط به آموزش را فراهم می کند. پوشش این پایگاه شامل تمامی مراحل آموزش و حوزه های خاص آن مانند آموزش چندزبانی، آموزش سلامت و آزمون گیری می باشد.

کاربران اریک می توانند با استفاده از تکنولوژی اسمارت لینکس و پیوند یافتن به اجوکیشن سورس، به مجموعه بسیار بزرگی از مقالات تمام متن دست یابند. این پایگاه هم چنین مکملی بسیار عالی برای اکدمیک سرچ آلتیمیت است که بیش از ۱۴۰۰ ژورنال تمام متن دیگر را در دسترس قرار می دهد.

پوشش بی نظیر

اجوکیشن سورس پایگاه های اطلاعاتی با کیفیت ابسکو و اچ.دابلیو.ویلسون را با هم ادغام می کند و شامل هزاران ژورنال تمام متن منحصر به فرد می باشد که قبلا در هیچ پایگاهی دردسترس قرار نگرفته اند. علاوه بر ژورنال ها، کاربران می توانند متن کامل، خلاصه ها و نمایه های دامنه گسترده ای از مجلات، مونوگراف ها، مقالات کنفرانس و دیگر موارد را نیز در این پایگاه بیابند.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: آموزش

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • نزدیک به ۲۰۰۰ ژورنال تمام متن
  • نمایه و خلاصه های بیش از ۳۵۰۰ ژورنال
  • بیش از۵۳۰ کتاب تمام متن و مونوگراف
  • نزدیک به ۳۰۰۰ مقاله کنفرانس های مرتبط به آموزش
  • استناد های بیش از ۶ میلیون مقاله شامل مرورهای کتاب ها
  • پوشش مطالب از سال ۱۸۸۰

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/education-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/education-source