معرفی پایگاه فود ساینس سورس از ابسکوهاست

 (ebscohost) Food Science Source

فود ساینس سورس یک پایگاه اطلاعاتی تمام متن و گسترده است که برای کمک به نیازهای پژوهشی صنایع غذایی طراحی شده است. این پایگاه صدها ژورنال تمام متن، مونوگراف، مجله، مطالب تجاری، گزارش های صنایع غذایی و بازار فروش را فراهم می کند. موضوعات پایگاه شامل فرایندهای غذایی، امنیت، خدمات، حمل و نقل و نوآوری در حوزه غذایی می باشد.

آموزنده و مناسب

فود ساینس سورس دسترسی کاربران را به اطلاعات تعداد چشمگیری از منابع برجسته در این حوزه فراهم می کند، هم چنین تمامی جنبه های علوم غذایی، تغذیه و حوزه های مرتبط را  به طور گسترده ای پوشش می دهد.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: کشاورزی و علوم غذایی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

 • بیش از ۱۰۰۰ ژورنال تمام متن، منوگراف، مجله و مطالب تجاری
 • بیش از ۲٫۹ میلیون رکورد با سرواژه های موضوعی از یک اصطلاح نامه گسترده
 • گزارش های گسترده از صنایع غذایی و بازار فروش

موضوعات

 • کسب و کار کشاورزی
 • علوم مواد غذایی و آشامیدنی ها
 • بسته بندی مواد غذایی
 • امنیت غذایی
 • خدمات غذایی
 • حمل و نقل مواد غذایی
 • نوآوری در غذا و کشاورزی
 • توسعه محصولات غذایی