معرفی پایگاه نوتریشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

 Nutrition Reference Center (ebscohost)

متخصصان تغذیه در گذشته تلاش زیادی کرده اند که اطلاعات شواهد محور، معتبر و قابل انجامی در مورد بهترین روش های تغدیه ای فراهم آورند. حالا با وجود پایگاه نوتریشن رفرنس سنتر، که مهم ترین ابزار اطلاعاتی مخصوص متخصصان تغذیه می باشد، کاربران می توانند به منابع معتبر برای آموزش، درمان و پژوهش دسترسی داشته باشند و با کیفیت ترین مراقبت ها را برای بیماران شان فراهم کنند.

برآورده کردن نیاز های مختلف متخصصان تغذیه

این پایگاه دارای رابط کاربری راحتی می باشد که به کاربران اجازه دسترسی به محتوای منحصر به فرد و گسترده ای را می دهد؛ از رژیم های خاص گرفته تا درمان های تغذیه ای که توسط یک گروه بین المللی از متخصصان تغذیه ای نوشته شده اند.

از ویژگی های خاص این پایگاه می توان به جزوات آموزش بیمار، ایجاد قابلیت به اشتراک گذاری بهترین درمان ها برای تمامی کارمندان یک مرکز و دسترسی آسان به دوره های بازآموزی با کیفیت اشاره کرد.

یکی از قابلیت های این پایگاه ادغام با سیستم اسناد پزشکی یا شبکه درونی هر مرکز یا بیمارستان می باشد که باعث دسترسی مداوم به اطلاعات مراقبتی می شود.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: پرستاری و پیراپزشکی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

  • موضوعات مربوط به رژیم های خاص
  • موضوعات مربوط به غذاها
  • چک لیست های مهارت های تغذیه ای
  • قابلیت های فرهنگی
  • بیش از ۷۵ برنامه بازآموزی
  • کتاب های مرجع کلیدی
  • نزدیک به ۶۰۰ موضوع مربوط به آموزش بیماران
  • اخبار مهم
  • آخرین اطلاعات درمانی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/nutrition-reference-center

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/nutrition-reference-center