معرفی پایگاه ریهبیلیشن اند اسپورتس مدیسین سورس از ابسکوهاست

Rehabilitation and Sports Medicine Source (ebscohost)

این پایگاه برای توانبخشان یک پایگاه اطلاعاتی بسیار ضروری است و شامل متن کامل ژورنال ها، کتاب ها، مطالب تجاری و مجلات حوزه پزشکی ورزشی و توانبخشی می شود.

مطالب پایگاه شامل حوزه های ارتوپدی، فیزیولوژی، تغذیه، تمرینات ورزشی و فیزیوتراپی می شود.

پاسخ مرتبط و سریع به تمامی سوالات توانبخشی

اطلاعات موجود در ریهبیلیشن اند اسپورتس مدیسین به راحتی قابل جستجو هستند و به شیوه ای واضح و مختصر ارائه شده اند. این پایگاه دامنه گسترده ای از موضوعات مربوط به توانبخشی و پزشکی ورزشی شامل ارتوپدی، فیزیولوژی، تغذیه، تمرینات ورزشی، فیزیوتراپی و دیگر مطالب را پوشش می دهد.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: ورزش و پزشکی ورزشی

مناسب برای: شرکت ها، دولت، مراقبان

محتوا

  • بیش از ۱۵۰ ژورنال داوری شده تمام متن
  • نمایه بیش از ۲۲۰ ژورنال پزشکی ورزشی و توانبخشی
  • بیش از ۳۴۰۰۰۰ رکورد از سال ۱۹۶۳

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/rehabilitation-sports-medicine-source

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/rehabilitation-sports-medicine-source