معرفی پایگاه ریهبیلیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Rehabilitation Reference Center (ebscohost) 

این پایگاه شواهد محور، برای فیزیوتراپ ها، کاردرمانگران، گفتار درمانگران و متخصصان توانبخشی طراحی شده است.

درمانگران می توانند با استفاده از این پایگاه، به آخرین اطلاعات در حوزه تخصصی شان دسترسی پیدا کنند و در نتیجه بهترین مراقبت را برای بیمارانشان فراهم نمایند.

ویژگی ها

 • دسترسی آسان به جدیدترین اطلاعات با ادغام پایگاه در شبکه درونی یا دیگر سیستم هایی که کارمندان به طور روزانه استفاده می کنند.
 • فراهم کردن فرم های آموزش بیمار به انگلیسی و اسپانیایی که می توان آرم مرکز، نام نویسده، نام بیمار و دستورالعمل های خاص هر بیمار را به آن ها اضافه کرد.
 • قابلیت ایجاد فولدر هایی برای ذخیره کردن نتایج جستجو و تصاویر.
 • به روز ماندن با استفاده از لینک هایی که به بهترین اطلاعات حوزه توانبخشی مانند ژورنال ها و مقالات تمام متن، کتاب ها و دیگر منابع اطلاعاتی آنلاین فراهم شده است.
 • قابلیت تغییر ظاهر پایگاه و اضافه کردن آرم و رنگ مراکز

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: ورزش و پزشکی ورزشی

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت، مراقبان سلامت

محتوا

 • نزدیک به ۸۰۰ مرور بالینی
 • نزدیک به ۱۰۰ ابزار پژوهشی
 • اطلاعات ای اچ اف اس (خدمات فرمولی (داروها) بیمارستان های آمریکا) از بیش از ۱۱۷۰۰ دارو و تولیدکنندگان آن ها
 • بیش از ۹۸۰۰ تصویر از تمرین ها
 • دستنامه های مرجع مهم
 • بیش از ۳۰۰۰ موضوعات مربوط به آموزش بیماران به انگلیسی و اسپانیایی
 • اخبار مهم
 • به روزرسانی مطالب بالینی

حوزه های تحت پوشش

 • درمان های جسمی
 • کاردرمانی
 • گفناردرمانی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/rehabilitation-reference-center

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/rehabilitation-reference-center