معرفی پایگاه ریسک منجمنت رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Risk Management Reference Center (ebscohost)

این پایگاه تمام متن طراحی شده برای متخصصان مدیریت خطرات، برنامه ریزان استراتژیک و دانشجویان بیزنس، شامل کتاب ها، ژورنال ها، گزارش ها و خلاصه هایی می شود که تمامی انواع مشکلات مانند خطرات مربوط به اعتبار، نقدینگی، بازار، خطرات عملیاتی و رویدادهای منفی را پوشش می دهند.

گسترده و آموزنده

پایگاه ریسک منجمنت تقریبا اطلاعات تمامی جنبه های مدیریت خطرات را با ترکیب کردن پیش زمینه عمیق علمی با تفسیرهای متخصصان سازمان ها، آژانس ها و ناشران این حوزه فراهم می آورد.

این پایگاه که برای کمک به فرایندهای تحلیل خطر طراحی شده است، شامل مرورهایی از پیشرفت های جدید بین المللی در سیاست ها، اقتصاد، اخلاق و مسائل اجتماعی حوزه مدیریت خطرات می باشد.

در یک نگاه

تمام متن

حوزه موضوعی: منابع کسب و کار

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • نزدیک به ۱۵۰۰ منبع تمام متن شامل کتاب، ژورنال، گزارش و خلاصه
  • بیش از ۱٫۳ میلیون رکورد
  • به روزرسانی هفتگی

لینک ورود به پایگاه https://www.ebsco.com/products/research-databases/risk-management-reference-center

این متن ترجمه ایست از https://www.ebsco.com/products/research-databases/risk-management-reference-center