معرفی پایگاه ریسک منجمنت رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Risk Management Reference Center (ebscohost

این پایگاه تمام متن طراحی شده برای متخصصان مدیریت خطرات، برنامه ریزان استراتژیک و دانشجویان بیزنس، شامل کتاب ها، ژورنال ها، گزارش ها و خلاصه هایی می شود که تمامی انواع مشکلات مانند خطرات مربوط به اعتبار، نقدینگی، بازار، خطرات عملیاتی و رویدادهای منفی را پوشش می دهند.پایگاه ریسک منجمنت تقریبا اطلاعات تمامی جنبه های مدیریت خطرات را با ترکیب کردن پیش زمینه عمیق علمی با تفسیرهای متخصصان سازمان ها، آژانس ها و ناشران این حوزه فراهم می آورد.این پایگاه که برای کمک به فرایندهای تحلیل خطر طراحی شده است، شامل مرورهایی از پیشرفت های جدید بین المللی در سیاست ها، اقتصاد، اخلاق و مسائل اجتماعی حوزه مدیریت خطرات می باشد.

در یک نگاه

نوع محتوا: تمام متن

حوزه موضوعی: تجارت

مناسب برای: کتابخانه های دانشگاهی، شرکت ها، دولت

محتوا

  • نزدیک به ۱۵۰۰ منبع تمام متن شامل کتاب، ژورنال، گزارش و خلاصه
  • بیش از ۱٫۳ میلیون رکورد
  • به روزرسانی هفتگی

 

لینک ورود به پایگاه

https://www.ebsco.com/products/research-databases/risk-management-reference-center

این متن ترجمه ای است از

https://www.ebsco.com/products/research-databases/risk-management-reference-center

به دلیل اعمال تحریم از سوی ابسکو امکان در دسترس نبودن لینک وجود دارد.